تصویب اعتبار چهار هزار میلیارد تومانی برای ساخت خط آهن چابهار - زاهدان

تصویب اعتبار چهار هزار میلیارد تومانی برای ساخت خط آهن چابهار - زاهدان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد اسلامی درباره جزئیات تکمیل خط‌آهن چابهار‌-‌زاهدان و تامین اعتبار این پروژه اظهار داشت: این پروژه تا پیش از این حدود ۳۴ درصد رشد فیزیکی داشت، اما امروز پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۴۰ درصد است. وی با بیان اینکه اجرای این پروژه سرعت گرفته است، اضافه کرد: در حال حاضر پیشرفت پروژه مناسب ارزیابی می‌شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: دولت ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار کامل برای این خط آهن تصویب کرده است و تلاش می‌کنیم تامین مالی آن را از چندین کانال دنبال کنیم و قطعاً این رقم فراهم خواهد شد. اسلامی درباره زمان تکمیل این پروژه به فارس گفت: پیش‌بینی می‌کنیم خط آهن چابهار - زاهدان سه ساله اجرا و تکمیل شود. پروژه خط آهن چابهار - زاهدان - سرخس ۱۳۴۰ کیلومتر طول دارد و شامل ۲ قطعه است. قطعه چابهار تا زاهدان به طول ۵۸۰ کیلومتر از سال ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

منبع خبر

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات