سیاست‌های درستی در زمینه بلند‌مرتبه‌سازی در تهران وجود ندارد

سیاست‌های درستی در زمینه بلند‌مرتبه‌سازی در تهران وجود ندارد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در زمینه بلند‌مرتبه‌سازی در تهران ضوابط وجود دارد ولی سیاست‌های درستی نداریم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، حسن بیادی در سیصد و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی طرح تفصیلی یکپارچه تهران که امروز بخش دیگری از آن مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در زمینه بلند مرتبه‌سازی در تهران ضوابط وجود دارد ولی سیاست‌های درستی نداریم و در این شرایط استفاده از لفظ ضوابط کار خوبی نیست.

علیرضا دبیر، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید برای ضوابطی که تعیین می‌شود اولویت بندی قرار دهیم چرا که اگر برای همه آنها مدت ۶ یا ۳ ماه را در نظر بگیریم ممکن است شهرداری نتواند همه آنها را به موقع به شورا ارائه دهد.

بر اساس این گزارش،‌ احداث ساختمان‌های بلند‌مرتبه، محدود به عرصه‌های مجاز یا ویژه برای بلندمرتبه‌سازی در برخی از زیرپهنه‌های استفاده از اراضی تهران و مشروط به بدون اشکال بودن از نظر مطالب پهنه‌بندی زلزله و ضوابط و مقررات مربوطه و الزامات زیست‌محیطی است. موقعیت و کاربری‌های مجاز برای بلندمرتبه‌سازی در نقشه‌های ۱:۲۰۰۰ پهنه‌بندی طرح تفصیلی مشخص و تدوین شده‌اند.

بر این اساس ضوابط طراحی و ساخت و ساز ساختمان‌های بلند مرتبه با رعایت ضوابط حداکثر تراکم و ارتفاع مجاز معین شده در جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه‌های اصلی این سند و برای کاربری‌های گوناگون، مطابق مفاد مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده (۵) شهر تهران مجاز است، که متعاقباً تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

احداث بناهای بلندمرتبه در زیر پهنه‌های مجاز، منوط به تهیه طرح‌های ویژه با مطالعات توجیهی است، که باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برسد؛ بنابراین شهرداری تهران موظف است با توجه به سند طرح جامع شهر تهران، نسبت به تدوین ضوابط پیشنهادی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدام کند.

 

 

    نظرات