نزدیک به ۱۳۰ مورد نمونه آزمایش آب شرب در آزمایشگاه آبفای کرمان انجام شد

نزدیک به ۱۳۰ مورد نمونه آزمایش آب شرب در آزمایشگاه آبفای کرمان انجام شد

خبرنگار آبفا کرمان- شهسوار مسئول آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت: از تاریخ ۲۷ دی لغایت ۴ ماه ۱۲۹ مورد نمونه آزمایش آب شرب در آزمایشگاه آبفای کرمان شامل آزمون میکروبی (۹۴مورد) و آزمون EC و TDS (۲۵ مورد) و آزمون شیمیایی (۱۰ مورد) انجام شد و کیفیت آب آشامیدنی در حد مطلوب می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

  شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

  شرکت آب و فاضلاب استان کرمان یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات