تقدیر معاون مالی و مجامع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از عبدالمجید دیناروند مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

تقدیر معاون مالی و مجامع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از عبدالمجید دیناروند مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

تقدیر معاون مالی و مجامع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از عبدالمجید دیناروند مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

عبداله عربگری معاون مالی و مجامع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با ارسال لوح تقدیر به مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح از برنامه ریزی ، مساعدت و تلاش در جهت برگزاری شایسته جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ، اصفهان ، بیستون و تولید نیروی برق اصفهان تقدیر کرد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

  شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات