کتاب دو زبانه شایستگی مشاوران مدیریت پروژه منتشر شد

کتاب دو زبانه شایستگی مشاوران مدیریت پروژه منتشر شد

بنانیوز- با پیشرفت دانش مدیریت پروژه، این روزها عملکرد حرفه‏ای مشاوران مدیریت پروژه، مستلزم داشتن محتوا و ساختار دانش مدیریت پروژه و شناسایی نظام های اعتباردهی به فعالان این حوزه است. مشاوره مدیریت پروژه، یک حرفه رو به رشد در فعالیت های مرتبط است.

این کتاب با مجوز انحصاری از طرف انجمن مدیریت پروژه ایران از انجمن بین المللی مدیریت پروژه ترجمه و نشر گردیده است. ترجمه کتاب توسط آقای دکتر مهدی روانشادنیا (دانشیار دانشگاه) و ویراستاری مهندس فرهاد سعیدی (فعال حرفه مدیریت پروژه) صورت گرفته است. هدف از ترجمه این اثر آشنایی بیشتر جامعه مدیریت پروژه کشور با مفاهیم، شایستگی ها و فرایندهای مشاوره مدیریت پروژه بوده است.

بخش های اصلی این کتاب شامل پیشگفتار، طراحی مفهومی (مشخصات شغلی، مشخصات مشاور مدیریت پروژه و شباهت ها و تفاوت ها با مشاور مدیریت و ...) و شرح المان های شایستگی (راهبردها و مفاهیم مشاوره، مراحل مشاوره، روش های مشاوره، رفتار و منش حرفه ای مشاور، تحلیل های سازمانی، روش های مشاوره و مداخله و ارزیابی، مدیریت رابطه، مدیریت تغییرات سازمانی و ... در حوزه مدیریت پروژه) می باشد.

این اثر مکملی برای شایستگی مدیریت پروژه انجمن بین المللی مدیریت پروژه بوده و برای اشخاص دانشگاهی و حرفه ای قابل استفاده خواهد بود. در تدوین این کتاب، ترجمه فارسی و متن انگلیسی در برابر یکدیگر قرار داده شده تا مورد استفاده بهتر مخاطبان قرار گیرد.

 کتاب توسط انتشارات فدک ایساتیس منتشر شده است و از طریق لینک زیر قابل تهیه است:

https://www.fadakbook.ir/product/32783/استاندارد-شایستگی-مشاوران-مدیریت-پروژه-ICBC-اثر-روانشادنیا

نظرات