گزارش رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور تا ساعت ۱۷ دوم شهریور ماه ۱۳۹۸ / ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز/ ترافیک نیمه سنگین در آزادراه رشت – قزوین/ ترافیک سنگین درآزادراه قزوین-کرج و آزادراه تهران – کرج

گزارش رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور تا ساعت ۱۷ دوم شهریور ماه ۱۳۹۸ / ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز/ ترافیک نیمه سنگین در آزادراه رشت – قزوین/ ترافیک سنگین درآزادراه قزوین-کرج و آزادراه تهران – کرج

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

منبع خبر

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات