در ديدار دكتر محمد هادي مهدي نيا با اعضاي هيئت رئيسه و عضو شهرساز هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي مطرح گرديد:

در ديدار دكتر محمد هادي مهدي نيا با اعضاي هيئت رئيسه و عضو شهرساز هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي مطرح گرديد:
اعطاي حكم عضويت در كميسيون شهرسازي دوره هشتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از سوي مهندس محمدحسين شركاء رييس سازمان به دكتر محمد هادي مهدي نيا رييس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر مشهد
استفاده از ظرفيت و پتانسيل موجود در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان جهت بالفعل نمودن ارائه خدمات تخصصي از سوي مهندسان شهرساز
تعيين جايگاه حقوقي براي اعضاي هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان نماينده جامعه مهندسان در كارگروه هاي مرتبط با هفت رشته تخصصي در زير مجموعه كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر مشهد به منظور تصميم سازي در فرايندهاي جاري استان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

نظرات