طرح ابرار در راه های روستایی سمنان آغاز شد

به گزارش «صما» عملیات اجرایی احداث ویا تکمیل ۱۸ کیلومتر راه روستایی دراستان سمنان در قالب طرح ابرار آغاز می شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات