تغییر متراژ پروژه های مشمول دریافت خدمات مجری ذیصلاح

تغییر متراژ پروژه های مشمول دریافت خدمات مجری ذیصلاح

به اطلاع همکاران گرامی می رساند، این سازمان در نظر دارد متراژ پروژه های مشمول دریافت خدمات مجری ذیصلاح را در آینده نزدیک کاهش دهد. در همین راستا از کلیه مهندسین رشته های عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا در پایه های ۳، ۲ و ۱ که شرایط فعالیت در بخش مجری ذیصلاح را نیز دارا می باشند. دعوت به عمل می آید در صورت تمایل تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۱۳ آمادگی خود را جهت تغییر حوزه فعالیت از نظارت به مجری ذیصلاح با ارائه درخواست کتبی به این سازمان اعلام نمایند.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام یک انجمن در شهر ایلام می باشد

    نظرات