نشست سیاستگذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن

نشست سیاستگذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست سیاستگذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن امروز ۶ شهریورماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در وزارت کشور با سخنرانی مریم زارعیان عضو هیات علمی و رییس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود. در نشست فوق که از سلسله نشست های تخصصی گفت و گو، نقد و سیاستگذاری است، مریم زارعیان عضو هیات علمی و رییس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع ابعاد اجماعی مسکن مهر با نگاه به مسکن مهر پرند و مهندس نقی عسگری عضو هیات علمی و رییس گروه پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با موضوع ابعاد اجتماعی مسکن مهر و ضرورت سیاستگذاری ملی در این حوزه با تاکید بر تجربه کلانشهرها به ارایه نظرات خود می پردازند. ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات