جلسه مشترک مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با شهردار رشت

جلسه مشترک مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با شهردار رشت

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی استان گیلان, در این نشست ماکان پدرام برلزوم تخصص شهرسازی و کاربرد آن در سازمان های مرتبط را بسیار با اهمیت خواند وافزود: توجه به نیروهای متبحر شهرسازی و استفاده از تجارب و تخصص انها و توجه به طراحی شبکه معابر و طراحی مناسب آنها جهت کاهش مشکلات درون شهری همانند ترافیک و آلودگی هوا ،بهره مندی از نیروهای متبحر شهرسازی در نظارت عالیه طرح های شهرسازی و عدم استفاده از تخصص های غیر مرتبط با شهرسازی، در طراحی پهنه شهری مطلوب بسیار حایز اهمیت است که امیدوارم دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه شهری با هماهنگی بیشترعمل نمایند تاساختار شهری براساس ضوابط طراحی شود. مدیرکل راه وشهرسازی گیلان افزود: درجانمایی صحیح شهرکهای مسکونی وصنعتی، تامین زیرساختها و کلیه موارد اجتماعی و اقتصادی و.... باید مورد توجه قرار ‌گیرد. مدیرکل راه وشهرسازی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات