ضرورت رتبه‌بندی شرکت‌های صادرکننده‌ خدمات فنی‌ و‌ مهندسی/ طرح جامعی برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیاز است

رییس دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و روابط بین الملل سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی یک راهبرد است، گفت: با این حال نگاه به صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور یک نگاه جزیره‌ای است که این نگاه جزیره‌ای باید به یک استراتژی راهبردی تبدیل شود و تغییرات اساسی در آن صورت پذیرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات