ضرورت حذف موانع برای رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کوچک/ صاحبان کالا به دنبال افزایش و تسریع خدمات در بنادر هستند

ضرورت حذف موانع برای رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کوچک/ صاحبان کالا به دنبال افزایش و تسریع خدمات در بنادر هستند

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید احمد حسینی فر درباره سرمایه گذاری در بنادر کوچک با اشاره به الگوبرداری این بنادر از بنادر بزرگ جهت تسهیل در فعالیت ها، اظهار داشت:‌همانگونه که تسهیل در فعالیت بنادر اصلی و بزرگ کشور در حال پیگیری است، می توان از این الگو برای توسعه بنادر کوچک استفاده کرد. وی با اشاره به محدود شدن تعرفه ها و واردات کالا در شرایط فعلی، گفت: در این شرایط می توان انگیزه ای ایجاد کرد تا در صورت واردات کالا به صورت نیمه مونتاژ، امکان تولید نهایی آنها در بنادر و جود داشته باشد، این امر می تواند به فعال سازی بنادر کمک قابل توجهی کند. عضو اتاق بازرگانی ایران «ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران و بخش خصوصی در بنادر کوچک » را حایز اهمیت دانست و گفت: افزایش خدمات رسانی و تسریع در انجام آن و البته حذف پیچیدگی ها و موانع ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات