انتقال اولین بار ترانزیتی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تا یک ماه دیگر

انتقال اولین بار ترانزیتی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تا یک ماه دیگر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آذر موحدی، معاون توسعه زیرساخت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به افتتاح محدوده پیشران منطقه آزاد این مجموعه گفت: بعد از افتتاح منطقه ۵ هکتاری گمرک در منطقه آزاد توسط رییس جمهور که با افتتاح ترمینال سلام همزمان بود، گمرک در این منطقه مستقر شده است. همچنین انبارها آماده شده و تحویل شرکت ها شده است. وی ادامه داد: برای دریافت کد ترانزیت تمام الزامات گمرک انجام شده و منظریم که منطقه آزاد شهر فرودگاهی در سامانه جامع مناطق آزاد نمایان شود. به محض این اتفاق اولین بار ترانزیتی منتقل خواهد شد. موحدی با اشاره به برنامه ریزی برای تست گرم ترانزیت کالا در منطقه ازاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: امیدواریم در یکی دو هفته آینده یک تست گرم با همکاری گمرک سرزمین اصلی به عنوان بار ترانزیت صادراتی انجام شده و مشکلات احتمالی این فرآیند ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات