دمیدن نفسی تازه به کالبد شهر تاریخی نراق/طرح شهر تاریخی نراق تهیه و تدوین شد

دمیدن نفسی تازه به کالبد شهر تاریخی نراق/طرح شهر تاریخی نراق تهیه و تدوین شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از دفاتر معاونت معماری و شهرسازی به پیشنهاد آن معاونت، تهیه طرح شهر تاریخی نراق را در سال ۹۶ به دانشگاه کاشان سپرد و این واسپاری برای تهیه طرح به دلیل نزدیکی کاشان به نراق از منظر فرهنگی، اجتماعی و هویتی، جلوگیری از انزوای بافت تاریخی شهر و همچنین جلوگیری از دامنه تخریب‌ها در این شهر تاریخی و باززنده سازی آن، صورت گرفت. به گفته مدیر مطالعات طرح و حفاظت شهر نراق، این طرح با همکاری گسترده دانشگاهیان و حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث‌فرهنگی تهیه و تدوین شده است. گفته می‌شود از این طرح پنج سند تهیه شده است که این اسناد می‌تواند به عنوان پشتیبانی برای سایر طرح‌های این چنینی مورد استفاده قرار بگیرد. به گفته مدیر مطالعات طرح و حفاظت شهری شهرستان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات