تغییرات مدیریتی وزارت‌راه خللی در طرح‌های تولید مسکن ایجاد نمی‌کند/ دولت از بخش خصوصی برای افزایش تولید مسکن استفاده کند

رئیس کمیته نظام فنی ساختمان کمیسیون عمران مجلس گفت: این موضوع مطرح می شود که با تغییر برخی از معاونان وزیر راه، طرح های تولید مسکن نیز دچار تغییر خواهد شد، اما این مسئله درست نبوده و طرح های مسکن سازی با قدرت اجرایی خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات