جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای شهر بناب برگزار شد/ محمد باقر ولائی (صحرائی) برای دومین سال پیاپی رئیس شورا شد

جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای شهر بناب برگزار شد/ محمد باقر ولائی (صحرائی) برای دومین سال پیاپی رئیس شورا شد


لینک اصل خبر در سایت شهرداری بناب

  منبع خبر

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب یک شهرداری در شهر بناب می باشد

   نظرات