دو قرارداد به ارزش ۱۵۹۰۰ میلیارد ریال در صنعت حمل ونقل ریلی امضا شد

دو قرارداد به ارزش ۱۵۹۰۰ میلیارد ریال در صنعت حمل ونقل ریلی امضا شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد مختاری با اشاره به انعقاد قرارداد ۱۵۰۰ میلیاردی شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا با شرکت واگن پارس اظهار داشت: شرکت حمل‌و‌نقل ریلی رجا به منظور حمایت از صنایع داخلی و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص رونق تولید با‌توجه به برنامه‌های توسعه‌ای خود و با در نظر داشتن تولید و تحویل به موقع واگن‌های قرارداد فروش ۳۳ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته فی ما بین آن شرکت و شرکت واگن پارس، موافقت کرد با افزایش ۲۵ درصدی قرارداد مذکور، تعداد ۸ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته از شرکت واگن پارس خریداری کند. وی افزود: بر این اساس مقرر شد این تعداد واگن حداکثر تا اوایل سال آینده تحویل داده شود. این اقدام شرکت رجا ضمن جلوگیری از توقف خط تولید واگن های مسافری و حفظ اشتغال موجود، در افزایش ظرفیت حمل مسافر در داخل کشور بسیار موثر خواهد بود. مختاری در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات