دو انتصاب در راه و شهرسازی استان قزوین

دو انتصاب در راه و شهرسازی استان قزوین

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، در احکامی جداگانه از سوی مدیر این اداره کل لیدا معروفی به عنوان سرپرست جدید دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی و نسیم دائی به عنوان سرپرست اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی منصوب شد. در بخشی از این احکام آمده است با عنایت به تصمیمات متخذه و به موجب این ابلاغ، شایسته است با توجه به شرح وظائف ابلاغی از سوی مسئول مربوطه نسبت به انجام امور محوله برابر ضوابط و مقررات اقدام نمائید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات