انتخابات انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان برگزار شد

در پی برگزاری مجمع عمومی انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، انتخابات اعضای هیئت مدیره این انجمن برگزارشد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات