فراخوان نظارت عالیه

به اطلاع اعضاء دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و علاقمند به فعالیت در بخش نظارت عالیه سازمان می رساند، در صورت عدم اشتغال در بخش های دولتی و خصوصی تا پایان وقت ادارای روز پنجشنبه ۹۸/۶/۲۱ کپی پروانه اشتغال خود را به دبیرخانه سازمان تحویل دهند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه یک انجمن در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات