دیپلم زرین افتخار در ۱۰ بخش به روابط عمومی شرکت راه آهن تعلق گرفت

دیپلم زرین افتخار در ۱۰ بخش به روابط عمومی شرکت راه آهن تعلق گرفت

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با نظر هیات داوران در چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی ها، دیپلم زرین افتخار در بخش‌های کاریکاتور، کتاب، تهیه گزارش، مستند سازی، فیلم‌های مستند، مصاحبه، تبلیغات مکتوب، تهیه بروشور و پوستر به روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تعلق گرفت. در این جشنواره روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موفق شد در بخش تهیه کاریکاتور، کتاب، گزارش، مستند سازی، فیلم های مستند، مصاحبه رتبه نخست روابط عمومی های دستگاه های اجرایی را به خود اختصاص دهد. همچنین درچهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی آن و بر اساس رای هیات داوران روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بخش تهیه عکس رتبه دوم، تبلیغات مکتوب رتبه سوم، تهیه بروشور رتبه سوم و در تهیه پوستر رتبه سوم در بین دستگاه‌های اجرایی را به خود اختصاص داد. در چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی‌ها که ۹ شهریور ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات