درخشش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل هرمزگان درچهاردهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی ایران

درخشش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل هرمزگان درچهاردهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی ایران

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان ، چهاردهمین انتشارات روابط عمومی ایران که درسالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی با حضور دبیرشورایعالی انقلاب فرهنگی وجمع کثیری ازمتخصصان وصاحب نظران ومدیران حوزه انجمن متخصصان روابط عمومی ایران و مدیران روابط عمومی سازمانها وادارات کشوری واستانی برگزار شد این اداره کل توانست رتبه اول پژوهش کشوری را از آن خود کند. این گزارش می افزاید: روابط عمومی این اداره کل در محور انتشارات در دو رشته گزارش ، تبلیغات مکتوب حائز رتبه اول ، در محور انتشارات اصلی در دو رشته کتاب و تبلیغات خلاقانه حائز رتبه دوم وهمچنین در شاخه رسانه های دیداری وشنیداری دردو رشته فیلم ومستند ، موشن گرافی حایز رتبه سوم کشوری گردید . شایان ذکراست مریم ذوالفقارپور مدیرروابط عمومی این اداره کل به عنوان کارشناس برتر انتشارات این جشنواره معرفی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات