درخصوص امضای پروانه اشتغال بکار کلیه اشخاص حقوقی پایه دو،یک و ارشد

تفویض امضاء.zip لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه یک انجمن در شهر کرمانشاه می باشد

نظرات