انتخابات بازرسان سازمان نظام مهندسی تهران برگزار شد

در پی برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، بازرسان این سازمان انتخاب شدند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات