یادداشت حناچی همزمان با سفر به اتریش در روزنامه چاپ وین

همزمان با سفر شهردار تهران به اتریش، یادداشت وی در روزنامه همشهری و نسخه انگلیسی آن در روزنامه ایران دیلی و همچنین یک روزنامه چاپ وین منتشر شده است. این متن تلخیص شده یادداشت پیروز حناچی است:

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات