برنامه بازدید فنی – تخصصی از پروژه ها و مراکز مرتبط با صنعت ساختمان کشورهای بلژیک، آلمان و هلند (آبان ماه 1398)

دریافت فایل مربوطه و اطلاعات بیشتر

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات