ترسیم معماری ایرانی – اسلامی توسط کمیته های نما

سازنده برتر شهرداری منطقه ۵ تهران گفت: کمیته های نما باید معماری ایرانی – اسلامی را برای معماران و سازندگان ترسیم کنند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات