عملکرد شهرهای جدید در سال ۹۷ و محورهای ۱۶ گانه عملیاتی سال جدید آنها بررسی شد

عملکرد شهرهای جدید در سال ۹۷ و محورهای ۱۶ گانه عملیاتی سال جدید آنها بررسی شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، روز چهارشنبه، سیزدهم شهریورماه با حضور محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، ثمری، رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها، سیف‌تبار معاون دفتر امور شرکت‌های دولتی، سعیدیان معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با هدف ارائه گزارش عملکرد سال ۹۷ و ارائه برنامه عملیاتی سال جاری برگزار شد. در این جلسه، روند جمعیتی شهرهای جدید، طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی و معماری، اقدامات مهم توسعه اجتماعی–فرهنگی، عملکرد شهرهای جدید در احداث و تکمیل واحدهای مسکن مهر، عملکرد اجرایی قطار برقی، ارائه نتایج جلسات هیئت مدیره ستاد و مجمع توابع، عملکرد سرمایه انسانی و اداری، عملکرد برنامه اقدام ملی تولید و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات