مانع تراشی در مسیر حرکت شرکت‌های حقوقی مهندسی

با نگاهی به سیاست‌های کلی نظام اعم از برنامه های توسعه، افق ۱۴۰۴ و بررسی صحبتهای رهبر معظم انقلاب در تسهیل امور جهت دستیابی به این سیاستها که میتوان نام گزاری‌های چندین سال اخیر در ابتدای سال خورشیدی را نیز جهت تاکید بر استراتژی و نقشه راه دولتها از طرف ایشان دانست نتیجتا متوجه می‌شویم که عملاً ریشه مشکلات در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده از بازوی اجرایی این سیاست‌ها که مسئول مستقیم آن قوه مجریه است نشآت می گیرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات