چه کسی در ماجرای بدهی شهرداری تهران خیانت کار است؟!

چنانچه بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی درست باشد، باید مدیرانی که مسبب این فاجعه هستند، بازخواست شوند. اما اگر اثبات شد که این ارقام صحت ندارد و صرفا یک بازی سیاسی است، آن وقت شورای شهری ها باید در حضور مردمی که به آنها اعتماد کرده اند، محاکمه شده و پاسخ بدهند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات