نگاهی به تاریخچه کمیسیون‌های مشترک اقتصادی دوجانبه وزارت راه و شهرسازی

نگاهی به تاریخچه کمیسیون‌های مشترک اقتصادی دوجانبه وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، برگزاری "کمیسیون‌های مشترک اقتصادی" یکی از سازوکارهای اداری و دولتی و بین‌المللی مرسوم است که برای تنظیم و پیگیری همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری میان کشورها پیش‌بینی شده است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با ۷۲ کشور کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی برگزار می‌کند که مطابق مصوبات دولت وزارتخانه‌ها برحسب محوریت همکاری‌های‌شان، عهده‌دار تعدادی از آن‌ها هستند . وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی در حوزه امور اقتصادی، علاوه بر فعالیت‌ها و ماموریت‌های ذاتی که در داخل کشور دارد، از طریق همکاری‌های بین‌المللی و برقراری تعامل سازنده با کشورهای مختلف نیز در توسعه و رونق اقتصادی کشورمان نقش مهمی ایفا می‌نماید و از طرف دولت عهده‌دار مسئولیت برگزاری ۱۰ کمیسیون مشترک با کشورهای جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر، جمهوری عربی سوریه، جمهوری لبنان، جمهوری بلغارستان، جمهوری رومانی، جمهوری اسلامی پاکستان، ترکمنستان، جمهوری قرقیزستان، پادشاهی اردن هاشمی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات