بزودی بخشی از اختیارت ملی درحیطه باز آفرینی شهری به استان‌ها واگذار می‌شود

بزودی بخشی از اختیارت ملی درحیطه باز آفرینی شهری به استان‌ها واگذار می‌شود

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی استان گیلان, سید محمد پژمان اظهار داشت: این اولین باری است که اختیارات ملی به استانها واگذار می شود تا برنامه های آن در هیئتی متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،شهرداران ومدیران کل راه وشهرسازی مورد بررسی واجرا قرار گیرد. معاون وزیر راه وشهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود از شهرداران به عنوان زمامداران شهرها یاد کرد و گفت: تمامی شهرداران باید در فکر رونق اقتصادی شهر خود باشند وبر فعالیتهایی که منجر به اشتغال ودرآمد زایی است اصرار بورزند . پژمان با بیان اینکه رونق شهرها ومیزان درآمد مردم مکمل یکدیگرند گفت: هر چه رونق اقتصادی واشتغال درشهرها بیشتر باشد مردم نیزدر حمایت از طرح های ملی وباز آفرینی شهری مشارکت بیشتری خواهند داشت. وی در ادامه افزود : اگرچه وجه غالب اقتصاد استان گیلان بر پایه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات