برای حل موضوع زمین‌خواری بازه زمانی یک ماهه تعیین کرده‌ایم

برای حل موضوع زمین‌خواری بازه زمانی یک ماهه تعیین کرده‌ایم

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان زنجان با بیان اینکه این شورا برای حراست از اراضی و سرمایه‌ها مجموعه ارزشمندی است که کارآمدی آن به حضور فعال تک تک اعضای این شورا است، گفت: هنر این شورا در پیشگیری است که مقدم بر همه مسائل است و باید از تصرف غیرقانونی اراضی، جنگل، مرتع و سرمایه ‌ های ملی پیشگیری شود . وی افزود: باید شورای حفظ حقوق بیت‌المال با هم‌اندیشی و هم‌فکری کاری کند که بیت‌المال و حقوق مردم حفظ شود، چون آب و خاک و هوا و فضا و محیط زیست جزو حقوق مردم است و نباید تضییع شود و کسی نباید به محیط زیست و منابع طبیعی دست‌اندازی کند . رئیس دستگاه قضا از زمین‌خواری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های امروز جامعه یاد کرد و با تاکید بر اینکه توسعه‌یافتگی نباید خارج از ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات