جولان تاکسی های بدون کارت در پایانه‌ها / دست سازمان راهداری برای نوسازی ناوگان خالی است

استفاده از تاکسی‌های بین‌شهری نیز یکی از متداول‌ترین روش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور است. تهران به‌تنهایی ۴ ترمینال اصلی (ترمینال شرق، غرب، جنوب و ترمینال بیهقی) برای تاکسی‌های بین‌شهری دارد. تاکسی‌های مستقر در هرکدام از این ترمینال‌ها برای مقاصد مشخصی تعیین‌شده‌اند و به‌طور مثال اگر کسی بخواهد به یکی از شهرهای شمالی سفر کند، باید به یکی از ترمینال‌های شرق یا غرب مراجعه کند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات