گام آخر عملیات تطویل و بهسازی باند پروازی فرودگاه شاهرود

گام آخر عملیات تطویل و بهسازی باند پروازی فرودگاه شاهرود

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مرتضی حمیدپور ا اعلام این خبر عنوان کرد: با هدف افزایش نشست و برخاست هواپیماها، پروژه توسعه و روکش باند، با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در حال انجام است. مدیر فرودگاه شاهرود افزود: در اجرای این طرح تاکنون باند فرودگاه تطویل و روکش شده و عملیات خط کشی سطوح پروازی انجام شده است. وی همچنین گفت: در همین راستا با توجه به تطویل و توسعه باند و تغییر آستانه باند پروازی، چراغ های PAPI باند ۰۷ با همکاری کارشناسان اداره کل تسهیلات و تجهیزات و کارکنان واحد فنی مهندسی فرودگاه جابه جا و در محل جدید خود نصب شدند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات