برقراری پروازهای فوق العاده شرکت هواپیمایی کیش ایر از فرودگاه اردبیل

برقراری پروازهای فوق العاده شرکت هواپیمایی کیش ایر از فرودگاه اردبیل

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی فرودگاه اردبیل ؛ این پروازها از روز دوشنبه ۱۸ شهریور لغایت ۲۵ شهریور با دو پرواز در مسیر تهران -اردبیل - تهران و با شماره پرواز ۷۰۹۱ انجام می شود. بر این اساس پرواز مذکور از تهران راس ساعت ۹:۵۰ خارج و در ساعت ۱۱:۰۰ با هواپیمای فوکر۱۰۰ در فرودگاه اردبیل به زمین خواهد نشست و با شماره پرواز ۷۰۹۰ از فرودگاه اردبیل ساعت ۱۱:۵۰خارج و ساعت ۱۳:۰۰ در فرودگاه مهر آباد به زمین خواهد نشست. همچنین از روز دوشنبه یک مهر لغایت ۲۲ مهر این پروازها با دو پرواز در مسیر تهران -اردبیل - تهران و با شماره پرواز ۷۰۹۱ از تهران راس ساعت ۹:۲۵خارج و در ساعت ۱۰:۳۵با هواپیمای فوکر۱۰۰ در فرودگاه اردبیل به زمین خواهد نشست و با شماره پرواز ۷۰۹۰ از فرودگاه اردبیل ساعت ۱۱:۲۰ خارج و ساعت ۱۲:۳۰در فرودگاه مهر آباد به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات