کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز حیاتی

کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز حیاتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت irhcf.ir مراجعه نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات