قابل توجه اعضای محترم حقیقی و حقوقی سازمان

قابل توجه اعضای محترم حقیقی و حقوقی سازمان

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

همانگونه که مستحضر می‌باشید با توجه به ماده۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پرداخت حق عضویت‌های سالانه اعضای محترم از منابع تأمین هزینه‌های سازمان و ارکان آن می‌باشد. لذا ضمن یادآوری بند "پ" از ماده۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که (یکی از موارد ابطال پروانه اشتغال را عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت) اعلام می‌نماید، بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان درخواست می‌شود در صورتیکه تاکنون حق عضویت‌های سالانه خود را پرداخت ننموده اند، نسبت به پرداخت آن به شرح زیر اقدام فرمایند:

۱- پرداخت حق عضویت‌های معوقه سال‌های قبل حداکثر ظرف یک ماه آینده

۲- پرداخت حق عضویت سال جاری حداکثر تا پایان سال جاری

قبلاً از اعضای محترم سازمان که با پرداخت به موقع حق عضویت خود سازمان را یاری می‌فرمایند سپاسگزاری شده و تأکید می‌نماید عدم پرداخت موارد فوق منجر به قطع عضویت از سازمان و ابطال پروانه اشتغال خواهد شد.

    نظرات