ساختمان‌هایی که در مدرنیته گم شد؛ وقتی مدرنیته خانه ها را از هویت خود دور می کند

به گزارش اخبار ساختمان، خانه‌هایمان میان ساختمان‌هایی که تنگ هم قد کشیده‌اند گمشده است، چشم می‌بندم و در خیالم می‌ایستم روی ایوانی حصیرپوش، می‌خواهم از پله‌های چوبی خانه‌ای روستایی بالا بروم و صدای قیژقیژ چوب‌ها را بشنوم. بنشینم روی ایوان طبقه دوم که در گذشته «تلار» می‌نامیدنش و از لای نرده‌های چوبی آبی، وسعت سبز مهربانی را ببینم. اینجا که آسمان گاه‌وبیگاه می‌بارد، می‌شود در خیالم عطر سقف گالیپوش و خاک باران‌خورده در فضا بپیچد. گنجشک‌ها پناه بیاورند به دامنه سخاوتمند سقف خانه‌هایی که جان دارد و ردیف شوند روی نرده‌های چوبی و من به‌صرف خرده‌های نان محلی دعوتشان کنم. خانه‌های گیلانیان روزگاری خویشاوند طبیعت بودند. این روزها اما می‌شود راه افتاد در محلات قدیمی تا به‌ندرت خانه‌های باقیمانده از سال‌های پیش با دیوارهای آجرچین، طاق‌های بلند و پنجره‌هایی با شیشه‌های رنگی را به تماشا ایستاد. خانه‌هایی که میان ساختمان‌های بلند و بی‌هویت امروز ازیادرفته‌اند. سایه خاکستری خانه‌های امروز عمر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات