زمان صدور پروانه ساخت به یک ماه کاهش یافت

به گزارش اخبار ساختمان، عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به انتقادات شورای شهر تهرن از افزایش میزان نارضایتی شهروندان در حوزه شهرسازی و معماری گفت: موضوع نارضایتی مردم از بخشی از عملکرد شهرداری یک واقعیت است که نمی‌توانیم آن را انکار کنیم اما این امر در بخش‌های مختلف بررسی می‌شود و مهم این است که در این زمینه گوش شنوایی داشته باشیم که داریم. وی با تاکید بر اینکه مواجهه مردم با شهر و شهرداری دارای ابعاد مختلف است که در این میان نارضایتی از بخش شهرسازی تنها حدود ۱۸ درصد از نارضایتی‌ها در مقایسه با کل مسائل شهر را به خود اختصاص می‌دهد،اظهارکرد: در حوزه شهرسازی به واسطه برون‌سپاری برخی از فرایندها و ارجاع آن‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک ممکن است نارضایتی‌هایی شکل گرفته باشد. بخشی نیز به دلیل رفتارهایی است که باید طبق ضوابط انجام دهیم و طبیعی است افرادی که تخلف می‌کنند از این فرایند ناراضی باشند. معاون ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات