مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن خبر داد: اصلاحات قانون پیش‌فروش در مجلس در دست بررسی است

به گزارش اخبار ساختمان،‌ عباس فرهادیه یادآور شد:‌ در جلسات بررسی پیشنهادات ردیف‌های قانون بودجه در بخش مسکن، تامین منابع مالی موردنیاز برای تکمیل خدمات روبنایی و محوطه‌سازی مسکن مهر، برای طرح اقدام ملی نیز تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و در تبصره ها حل مشکلات و موانع بیمه، مالیات و تسهیلات، پیشنهاد شده است. وی با بیان این‌که اصلاحات قانون پیش فروش در مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی قرار دارد، افزود:‌ دو ردیف اصلی بودجه سال ۹۹ و دو تبصره در بخش مسکن موردبررسی قرار گرفته است. در دو ردیف اصلی بودجه ای پیشنهاد شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته یکی تامین منابع تکمیل خدمات روبنایی و محوطه سازی مسکن مهر و دیگری تامین منابع مالی موردنیاز برای کمک به تامین مسکن گروه های کم درآمد است. مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن تصریح کرد: در تبصره ها نیز که قرار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات