اجرای قانون مدیریت بحران کشور به فرودگاه ها ابلاغ شد

اجرای قانون مدیریت بحران کشور به فرودگاه ها ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ سیاوش امیرمکری در ابلاغ این قانون برای اجرا به فرودگاه های کشور، همکاری شایسته با ارکان موضوع قانون مذکور به منظور تهیه پیوست ها، اسناد و برنامه های ملی و استانی مراحل مختلف چرخه مدیریت بحران و نیز توجه ویژه به فصل سوم قانون فوق الذکر با عنوان "وظایف دستگاه های دولتی، غیر دولتی، تعاونی ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی" و همچنین تاکید بر اصل پیشگیری، کاهش خطر و افزایش آمادگی در برابر بحران بر اساس نگرش علمی و استفاده حداکثری از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری در دسترس را از مدیران فرودگاهی و ستادی خواسته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات