حذف بروکراسی اداری و یکپارچه سازی سیستم مدیریت؛ مهم ترین مشوق های سرمایه گذاری در بنادر کوچک است / بسیاری از بنادر بزرگ کشور؛ بنادری امن برای سرمایه گذاری هستند

حذف بروکراسی اداری و یکپارچه سازی سیستم مدیریت؛ مهم ترین مشوق های سرمایه گذاری در بنادر کوچک است / بسیاری از بنادر بزرگ کشور؛ بنادری امن برای سرمایه گذاری هستند

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد شریفات درباره مشوق های سرمایه گذاری در بنادر کوچک اظهار داشت: اختصاص فضای مناسب انبارداری به صاحبان کالا و کاهش هزینه های جانبی سربار، از موارد مهم و حیانی برای تشویق حضور صادرکننده و واردکننده در بنادر قلمداد می شود. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، « حذف بروکراسی اداری» ؛ « یکپارچه سازی سیستم مدیریت به منظور جلوگیری از معطلی سرمایه گذار» و «هماهنگی اداره گمرک و مدیریت بندر جهت راهنمایی و ارائه اطلاعات صحیح به سرمایه گذار» جهت تضمین سرمایه گذاری سودده و ایجاد محیطی امن برای حضور سرمایه گذار در بندر، از دیگر مواردی هستند که می توان از آنها به عنوان مشوق در بنادر کوچک نام برد. وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از بنادر بزرگ کشور به عنوان بنادر امن برای سرمایه گذاری شناخته می شوند که این اتفاق برای بنادر کوچک نیز باید ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات