پنجره ای رو به آینده در حوزه معاونت مسکن وساختمان- وزارت راه و شهرسازی

موشکافی موضوع و مداقه در ریشه ها و عوامل بروز گرانی مسکن و نابسامانی در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و بهره گیری در جهت جلب و مشارکت تشکل های حرفه ای و مهندسی برای حل چنین وضعیتی، بی تردید ارتباط مستقیم و مشخصی با ضعف عملکردی حوزه معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در ادوارگذشته دارد؛

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات