شهروندان برای تشکیل پرونده طبق بخشنامه جدید اراضی تصرفی اقدام کنند

شهروندان برای تشکیل پرونده طبق بخشنامه جدید اراضی تصرفی اقدام کنند

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران, مجتبی شهبازی با اعلام این خبر گفت: موارد ۹ گانه ذیل برای تشکیل پرونده طبق بخشنامه جدید اراضی تصرفی مورد نیاز است. ۱- تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل ۲- تصویر برابر با اصل وکالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل ۳ تصویر برابر با اصل گواهی انحصار وراثت و شناسنامه و کارت ملی ورثه ۴- اصل قبوض انشعابات عمومی ( آب ، برق ، تلفن و گاز) در صورتی که قبوض انشعابات به نام مالک قبلی باشد، بایستی نسبت به صلح حقوق انشعابات مذکور اقدام گردد. ۵- کپی و اصل مدارک مالکیت ملک ( از قبیل قولنامه ، مبایعه نامه ،وکالت نامه ، پروانه ساختمانی، برگه واگذاری از شرکتهای تعاونی مسکن و ...) ۶ – عکس هوایی موقعیت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات