ویژگی های معماری مناسب برای سالمندان چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، کارشناسان مسائل علوم رفتاری بر این باورند که ایجاد فضایی آرام و به دور از تنش و احساسات یاس آمیز می‌تواند دلپذیر و آرامش بخش روح سالمندان باشد اما سوال مهم این است که چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ به منظور بررسی پیرامون ایجاد فضای آرام و مناسب در زمینه طراحی معماری مناسب برای سالمندان، مهندس ندا رفیع زاده (مربی پژوهشی مرکز ساختمان و مسکن) پژوهشی را در این حوزه انجام داده است. در این پژوهش، سالمندی یکی از جنبه‌های مهم اجتماعی شدن فرآیندی که در طول آن فرد سالمند در برابر هنجارها و ارزش‌های فرهنگی یک جامعه خاص قرار می‌گیرد، تلقی شده است. هرچند معمولاً سالمندی در بسیاری از کشورها تعریف معینی دارد، اما واقعیت آن است که حتی در درون فرهنگ‌های مختلف موجود در یک کشور هم تلقی یکسانی از آن وجود ندارد و افراد از نظر فیزیکی و روانی شرایط یکسانی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات