دولت می تواند زمینه ساز حضور بخش غیردولتی در فعالیت های ترانزیتی باشد/ تشریح مزیت های اقتصادی و موانع توسعه کریدور شمال-جنوب/ راه‌گذر شمال-جنوب مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا

دولت می تواند زمینه ساز حضور بخش غیردولتی در فعالیت های ترانزیتی باشد/ تشریح مزیت های اقتصادی و موانع توسعه کریدور شمال-جنوب/ راه‌گذر شمال-جنوب مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، پس از سپری شدن سال ها از انعقاد موافقتنامه ترانزیتی شمال-جنوب به راستی چرا این کریدور حتی گامی کوچک به اهداف خود نزدیک نشده است؟ موانع کدامند و چرا برای از سر راه برداشتن چالش ها اقدام موثری صورت نگرفته است؟ آیا هندی ها و روس ها برای بهره برداری از این کریدور ثابت قدم و جدی هستند؟ آیا اصولا نیازی به تعریف تعداد ۱۰ کریدور مختلف عبوری از خاک ایران می باشد؟ چرا سرگرم تاسیس کریدورهای مختلف شده ایم و در عمل حرکت جدی برای عبور کالا از قلمروی ایران صورت نگرفته؟ در ادامه خسرو سرایی؛ مدیرکل لجستیکی و حمل و نقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داده است که موافقتنامه های تجاری دوجانبه و چندجانبه، لجستیک به معنای گسترده آن و دیجیتالی کردن تجارت و تبادل اطلاعات الکترونیک با دیگر کشورهای عضو ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات