رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان مرند

رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان مرند

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، رضوی در این رابطه اظهار داشت : با تلاش و جدیت همکاران و یگان حفاظت از اراضی این اداره مقدار ۴۹۸۰ متر مربع از اراضی ملی واقع در ملایوسف شهر مرند به پلاک ثبتی ۲ اصلی از ۳۵۳ فرعی به ارزش حدود پانصد میلیون ریال که مورد بهره برداری افراد سودجو قرار گرفته بود با حکم مراجع قضایی خلع ید و رفع تصرف گردیده و به دولت بازگردانده شد . وی افزود : همچنین مقدار ۱۴۰۴ متر مربع از اراضی ملی واقع در شهر کشکسرای به پلاک ثبتی ۳۴ اصلی از ۱۲۲۰ فرعی به ارزش حدود هفتصدو بیست میلیون ریال با حکم مراجع قضایی خلع ید و رفع تصرف گردید و به دولت بازگردانده شد . رئیس اداره راه و شهرسازی مرند و جلفا در پایان از ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات