سازمان هواشناسی توصیه‌های کشاورزی پنجاهمین هفته سال زراعی را اعلام کرد

سازمان هواشناسی توصیه‌های کشاورزی پنجاهمین هفته سال زراعی را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفدهم شهریور ماه سال جاری ۳۱۶/۵ میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۶۱/۳ میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری ۹۶/۱ درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۳۰/۵ بوده است که بارش سال جاری ۳۷/۳ درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجاهم متعلق به منطقه رشت استان گیلان به میزان ۴۱/۴ میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه امیدیه استان خوزستان به میزان ۴۷/۹ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان ۶/۷ درجه سلسیوس بوده است. بولتن توصیه‌های هواشناسی کشاورزی هفته پنجاهم سال زراعی را اینجا ببینید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات